Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Меню
Профил
Език
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА с BOX NOW над 130лв.
* Доставката е за сметка на SeRGeNT MaJoR за всички поръчки на стойност над 130лв с куриерска фирма Box Now.

Замяна и връщане

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

1) Връщане

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

- Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

- Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

• За целта Потребителят следва да използва формата за връщане (Формуляр за връщане) на сайта 

• Формата се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството чрез бутон "ИЗПРАТИ".

- Във формата за връщане на стока се посочват титуляра и банковата сметка, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

-Стоката следва да бъде върната не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора.

- Стоката следва да се върне на Дружеството в същото състояние, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

- Адрес за връщане на стоката: град София 1000, бул. ,, Александър Стамболийски '' № 103, ниво 0, магазин Sergent Major, в работни дни, от 10:00 до 17:00 часа

- Върната в горепосочения срок стока се приема, при условие че са изпълнени едновременно следните условия:

стоката е върната по куриер. Не се приема стока върната лично на посочения адрес.;

• приложен е оригинален фискален бон, с който стоката е получена;

стоката е в оригиналната си опаковка, без каквито и да е допълнителни облепващи материали.

стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид (включително на стоката и на опаковката);

- Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите, с изключение на случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

- Възстановяване на сумата се извършва в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във формата за връщане на сайта или в Стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ от договора.

2) Правила, приложими при упражняване на правото на отказ от договора:

- Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва единствено по банков път, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

- До момента на предаване на връщаната стока на Дружеството, рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.

- При упражнено право на отказ от сключен договор за онлайн продажба и възникнала необходимост от връщане на платена с карта сума за закупената от Потребителя стока, връщането на тази сума:

• се осъществява чрез възстановяването на сумата по банковата сметка, обслужваща кредитната/дебитната карта;

• се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване от Дружеството на стоката заедно с попълнен от Потребителя форма за връщане.

- Върнатата от Потребителя стока се проверява чрез отваряне на получената пратка в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за Страните.

10. Специални условия за връщането на някои видове стоки

Бельо и бански костюми, както и артикули, чиито опаковки са неразделна част от артикула не могат да бъдат върнати, освен ако са доставени повредени или с дефект. Продукти, които са част от комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. Обувките трябва да бъдат върнати в техните оригинални, неповредени кутии, тъй като кутиите се считат за част от продукта.